Etik

För BEKEN är det viktigt att ha ett ansvarsfullt förhållningssätt gentemot sina uppdragsgivare, och samarbetspartners. Därför har BEKEN lagt relevanta delar av Svenskt Näringslivs etiska riktlinjer som bas för vårt värderingsarbete.

Härtill har BEKEN högt ställda krav inom specifika områden där företaget är verksamt. Vi har valt att inte lägga fokus på skrivna regler utan låter sunt förnuft råda och baserar vårt agerande på ett sätt som bygger på principen att vi alltid kan vara stolta över det vi gör och kan försvara detta vid en kritisk granskning.

Våra ledord är stolthet, rättvisa och öppenhet.