BEKEN

Att förstå ett företags verksamhetsprocesser är avgörande för att förstå och kunna bedriva en framgångsrik utveckling av företaget. I BEKEN finns stor erfarenhet inom dessa verksamhetsområde.

Vi erbjuder Industriell Rådgivning, Projektrevisioner & Projektstyrningsutveckling samt Organisationsutveckling. För genomförande av uppdrag samarbetar BEKEN genom ett nätverk av seniora och erfarna företagsledare och experter.


I samband med företagsförvärv läggs mycket fokus på den finansiella analysen av förvärvsobjektet. Detta har oftast varit tillräckligt då det under lång tid har funnits underliggande finansiella drivkrafter ...

Läs mer...


De flesta problem som uppstår under ett projektgenomförande, är ofta hänförliga till brister från projektstarten. Vem gör ett fallskärmshopp utan att ha säkerställt att fallskärmen är funktionell?

Läs mer...


Genomlysning av problemställningar inom elbranschen som inre effektivitet, regleringsfrågor, tariffrågor, avtalsfrågor osv.

Läs mer...