BEKEN Management Consulting AB

Bengt Ekenstierna har 35 års erfarenhet från energibranschen inom företagsledning, infrastruktur, förändrings- och omstruktureringsarbete, projektstyrning, avreglering, krishantering och förtroendebyggande dialog med opinionsbildare och politiker. Bengt började på 70-talet som verksamhetsansvarig för specifika teknikområden innan karriären gick vidare med projektledningsuppdrag. Under 15 år jobbade Bengt som projektledare med genomförande av större anläggningsprojekt inom Sydkraft och Vattenfall, men har även engagerad i internationella projekt som rådgivare vid större upphandlingar och projektgenomföranden. De senaste dryga 15 åren har Bengt jobbat som VD och dotterbolagschef för flera av Sydkrafts och därefter E.ONs dotterbolag i Norden.

Bengt har nu lämnat storbolagsdirektörrollen och jobbar som industriell rådgivare. Tillsammans med partners erbjuder Bengt sin och deras erfarenheter, kunskaper och engagemang i styrelsearbete, rådgivning och utbildning inom projektstyrning, analys av industriella processer och företagsanalyser. Bengt medverkar även vid managementutbildningar och föreläser kring temat ”Good enough isn't enough”

Läs mer om Bengt Ekenstierna...

Partners

BEKEN Management Consulting kommer att jobba integrerat med partners som kan bredda erbjudandena samtidigt som företaget kan garantera resursallokering för genomförande av de åtagande man åtar sig. De partner som BEKEN ingått samarbete med är verksamma inom entreprenadjuridik, bygg- och projektstyrning, IT och kvalitetskontroll.

Stellan Larsson Esselit Management Partner
Mikael Long Long & Partners
Jan-Gunnar Glave JG ManMent

Företagsfakta

Företagsform: Aktiebolag
VD: Bengt Ekenstierna
Organisationsnummer: 556884-8542
Bankgiro: 148-6620