Affärsidé

BEKEN erbjuder beställarorganisationer i offentlig och privat sektor samt investerare; rådgivning, verksamhetsanalys och projektgenomförande med erfarna analytiker, projekt- och företagsledare.