Industriell rådgivning

Inom detta verksamhetsområde erbjuder BEKEN olika tjänster som riktar sig till industriella och finansiella investerare.

Styrelsearbete

Med lång erfarenheten av infrastrukturverksamheter, reglerade verksamheter, stora organisationer och politisk dialog, så är styrelsearbete ett sätt att få in den erfarenhet och klokskap som 35 års yrkeserfarenhet i näringslivet gett. Bengt Ekenstierna erbjuder denna sin erfarenhet till styrelser som söker strategiskt tänk, operationell erfarenhet, förståelse för omstrukturering och mod.

Företagsbedömning vid förvärv

I samband med företagsförvärv läggs mycket fokus på den finansiella analysen av förvärvsobjektet. Detta har oftast varit tillräckligt då det under lång tid har funnits underliggande finansiella drivkrafter och en konstant tillväxt. Sedan finanskrisen ser förutsättningarna annorlunda ut och det har blivit nödvändigt att göra en mer noggrann analys av de industriella parametrarna såväl som förutsättningarna för att genomföra de förändringar som är nödvändiga i det potentiella förvärvsobjektet för att förverkliga den affärsplan som förvärvskalkylen bygger på. Här krävs industriell förståelse och erfarenhet av att förstå företagets marknad, verksamhetsplattform och dess processer.

BEKEN Management Consulting erbjuder genomförande av analys och bedömning av:

Förnybar Energi

Många intressenter vill investera i förnybar energi – men osäkerheten kring lönsamhet såväl som tekniska lösningar är ett hinder. Att politiska initiativ är nödvändiga är alla medvetna om – men räcker dagens subventionssystem till för att få fart på dessa investeringar? En avgörande parameter förutom subventionssystemet är den framtida prisutvecklingen för el, kol, gas, olja och utsläppsrätter. Vad händer här?

BEKEN erbjuder rådgivning för att förstå de makroförändringar som skett och som kommer att ske kring förnybar energiproduktion, kärnkraftens framtida roll, skiffergasen, re-investeringsbehovet i basproduktion, lokal elproduktion, m.m.