Bengt Ekenstierna

bengt

Födelseår: 1953

Civilstånd: Gift med Cecilia (tandläkare) sedan 1982 - två vuxna barn

Utbildning: Civilingenjör vid Lunds Tekniska Högskola

Komptensområden: Företagsledning, förändringsprocesser, omstrukturering, infrastruktur, projektstyrning, avreglering, krishantering, politisk dialog

Nuvarande uppdrag:

  • Industriell rådgivare i transaktionsuppdrag
  • Styrelsearbete
  • Revision av större infrastrukturprojekt
  • Management coaching i samband med förändringsarbete

Arbetslivserfarenhet

Jag har under mina 35 yrkesverksamma år jobbat med uppdrag som präglats av tuffa utmaningar och förändringsprocesser.

Som projektledare under 80-talet blev jag känd som en offensiv och strukturerad ledare, förhandlare och kravställande chef. Under åren på Nya Zeeland, där jag var anlitad som projektledningsexpert för HVDC anläggningar, fick jag med mig erfarenhet att jobba i stora internationella projekt med omfattande och komplex kontraktshantering.

Som projektchef och senare VD för Baltic Cable fick jag tillfälle att visa på min förmåga att hålla ihop tre olika organisationer från två olika länder vid leverans av världens största HVDC kabelanläggning, komplicerad tillståndshantering, teknisk utveckling, kontraktsförhandlingar och förvaltning av desamma samt tids- och kostnadskontroll. Baltic Cable kom att bli mitt första varumärke.

Som COO för Sydkraft Elnät var jag med om den största förändringen av energibranschen när denna avreglerades 1996. Detta fick återverkningar och ställde krav på ett helt annat arbetssätt i elnätsverksamheten. Jag ledde framgångsrikt arbetet med outsourcing och uppbyggnad av en beställarorgansiation som varit vägledande för många andra företag i branschen.

När IT och telekomvågen var som hetast fick jag uppdraget att bygga upp ett bolag i Sydkraftgruppen som skulle utveckla framtidens bredbandiga kommunikationsinfrastruktur. Under fem år bedrevs detta arbetet framgångsrikt och juvelen i kronan var när Sydkraft Bredband erhöll uppdraget, i konkurrens med bland annat TeliaSonera, att bygga ut bredband till alla kommuner i Skåne och leverera kommunikationsplattformen till region Skånes alla sjukhus och vårdinrättningar såväl som alla kommunhus. Bolaget såldes 2006 med en god avkastning till Tele2. Sydkraft Bredband blev mitt andra varumärke.

I samband med att jag tillträde som VD för E.ON Gas i januari 2008, så drabbades södra Sverige av den värsta orkanen på 100 år. Elsystemet slogs ut och 250 000 kunder var strömlösa. Efter några dagars kaos och när det fanns en samlad bild av skadorna, frikopplades jag från VD-skapet på gasbolaget under tre månander, för att bygga upp och leda arbetena med att återelektrifiera södra Sverige under det som kom att benämnas Operation Gudrun. Det handlade om att bygga upp en helt ny och temporär organisation från 450 medarbetare till 4 500 från sju länder, införandet av temporära konstruktionslösningar och att få en gigantisk logistik att fungera i praktiken. Operation Gudruns framgångsrika sätt att genomföra sitt uppdrag har uppmärksammats internationellt och av militär och räddningstjänst i Sverige. Det finns en DVD som sammanfattar detta arbetet som har spridits i 30 000 exemplar. Operation Gudrun kom att bli mitt tredje varumärke.

Som VD för E.ON Gas var det fokus på att expandera gasaffären till Mellansverige. Förhandlingar skedde med Gazprom om att bygga en gasledning till Sverige liksom att bygga en LNG terminal i Oxelösund. Dessa ambitioner satte Oljekommissionen emellertid stopp för när gasen inte ansågs behövas i Sverige.

Under tiden som VD för gasbolaget var jag med och tog initiativet till byggandet av E.ON’s första biogasanläggning i samarbete med Wrams Gunnarstorps slott, liksom att föra till beslut och beställa anläggningen som byggts i Falkenberg. Under denna period ägnade jag mycket arbete åt den politiska dialogen med departement och de berörda länsbänkarna. Jag var även engagerad som föredragshållare kring klimatfrågan och realismen i de politiska löften som gavs.

Då jag tillträde som VD för Elektrosandberg, stod först i tur ett varumärkesbyte till E.ON ES och att därefter lägga en ny strategi för att ta ES vidare i sin utveckling som ett företag med större bredd i värdekedjan och ökad konkurrenskraft. Bolaget planerades därefter att säljas av från E.ON koncernen, vilket kom att ske tidigare än planerat. Jag hade den ledande rollen i denna försäljningsprocess och var därefter med under exitprocessen från E.ON sfären och etablerandet av en självständigt plattform (IT, HR, inköp, etc) och satte ett nytt varumärke One Nordic på plats.

Jag har under alla mina år som ledare varit aktiv som föredragshållare om chefskap och ledarskap, både inom koncernen och utanför. Det var budskap som byggde på min erfarenhet och som ofta skilde sig från de traditionella.

Befattningar

2008-2011 VD för E.ON ES
2005-2007 VD för E.ON Gas
jan-mars 2005 Ansvarig under koncernledningen för återelektrifieringen av södra Sverige efter orkanen Gudrun
2000-2004 VD för Sydkraft Bredband
1996-2001 VD för Baltic Cable
1996-2000 Vice VD för Sydkraft Elnät
1991-1995 Projektchef för Baltic Cable AB
1989-2001 Affärsområdeschef Sydkraft Konsult
1988-1989 Projektledare HVDC Cable projektet på Nya Zeeland
1983-1988 Projektledare för flertalet transmissionsprojekt - Öresund och HVDC
1978-1982 Tekniska specialistfunktioner och upphandling av högspänningsapparater vid Sydkraft Eltekniska avd