Organisationsutveckling

Alla företag måste hela tiden bedriva ett effektiviseringsarbete för att vara konkurrenskraftiga och leverera den avkastning som ägarna förväntar sig. Den mest framgångsrika effektiviseringen är den som är offensiv och som resulterar i tillväxt för företaget.

Effektivisering måste anpassas till vad det är för verksamhet och affär som avses. Det krävs en noggrann analys och förståelse för vad som ska göras och varför, såväl som att skapa engagemang för genomförandet hos medarbetarna. Att minska antalet medarbetare med 10% samtidigt som produktiviteten sjunker med 15% hos de övriga medarbetarna är en misslyckat effektiviseringsprojekt. Dock så är det inte ett ovanligt resultat av ett förändringsarbete.

Gemensamt arbetssätt ska inte resultera i varken byråkratisering eller centralisering. Gemensamt arbetsätt handlar om att ta vara på erfarenhet och dela med sig av denna till arbetskollegor (best praxis). Gemensamt arbetssätt handlar om att öka individens kreativitet och engagemang. Exemplen på framgångsrikt förändringsarbete är viktigt att ta med sig in i förändringsarbetet.

BEKEN erbjuder tjänster kring genomlysning av företag och coaching kring förestående omstrukturerings- och inre effektiviseringsarbete.