Esselit Management Partner

Esselit Management Partner är ett konsultföretag inom områdena IT-management och IT som affärsstöd. Verksamheten är inriktad på att matcha behovet av managementsupport i IT-frågor såväl i beställarfasen som i den löpande verksamheten. Bolaget grundades 2000 och resurs i bolaget är grundaren och ägaren Stellan Larsson. Runt företaget finns ett stort nätverk av resurser representerande ett stort antal kompetenser.

Exempel på uppdrag är VD för IT- och bredbandsföretag, interim chef och ledningsresurs i inom IT- och större mätverksamhet, outsourcing av IT-verksamhet, upphandling och överläggning av system till ny IT-driftleverantör, projektledning vid införande av affärssystem, olika utredningsuppdrag samt styrgrupps- och styrelseengagemang.

Stellan Larsson har bred och lång erfarenhet från ledande positioner som operativ chef, beställare och leverantör av IT-tjänster.

Webbsida: www.esselit.se