JG ManMent

Jan-Gunnar Glave, byggare med 40 års erfarenhet från Skanska koncernen varav 25 år i internationella projekt och företagsledande befattningar, har en gedigen erfarenhet från byggbranschen.

Under 70 och 80 talet jobbade Jan-Gunnar med internationell projektexport främst i Sydamerika och Afrika och var under denna tid utstationerad fyra år i Zurich och tre år i Nigeria.

Under första hälften av 90-talet var Jan-Gunnar engagerad i stora organisatoriska, kulturella och produktmässiga förändringsprojekt av Skanskas anläggningsverksamhet i södra Sverige.

Som VD för det internationella konsortiet Sundlink Contractors och senare som dess ordförande (1995-2000), ansvarade Jan-Gunnar för förhandlingar och genomförandet av Öresundsbrobygget.

Efter Öresundbron och en tid som ansvarig för Skanskas anläggningsverksamhet globalt, utsågs Jan-Gunnar som VD för Skanskas dotterbolag i Polen. Under Jan-Gunnars ledning genomfördes omfattande förändringar där ett konglomerat av mer än 60 bolag transformerades till ett Skanska i Polen, med moderna värderingar, nytt ledarskap, nya organisation och fokus på lönsamhet, etik, engagemang, arbetsmiljö, och kvalitet.

Jan-Gunnar avslutade 2011 sin karriär i Skanska efter att varit vd för Skanska Danmark i 6 år.

Jan-Gunnar har gedigen och dokumenterad erfarenhet av projektledning, organisationsförändringar, kulturbyggande, företagsledning, mentorskap och krishantering.