Long & Partners

Long & Partners AB är ett konsultföretag inom områdena Management och HR. Verksamheten inom affärsområdet Management omfattar effektivisering av affärsprocesserna (Process Management), affärsutveckling och Industrial System Development. Verksamhetsområde HR omfattar expertis på arbetsgivarfrågor och löpande stöd samt rådgivning i alla förekommande personalfrågor.

Bolaget grundades 1993 och omfattar idag totalt 13 seniorkonsulter och ett nätverk av resurser representerande ett stort antal kompetenser.

Exempel på uppdrag inom Management är strategi- och organisationsutveckling, Change managment, effektivisering av affärsprocesser och Supply Chain samt Managment-for-Hire. Uppdrag inom HR innefattar arbetsrätt och lönesättning, chefsutbildning och Management-for-Hire.

Webbsida: www.longandpartners.com