Oberoende Projektrevision - IPR

De flesta problem som uppstår under ett projektgenomförande, är ofta hänförliga till brister från projektstarten. Man ser alltför ofta att projekt startas upp utan att man tillräckligt noggrant har genomfört behovsanalysen (förprojektering) och gett projektet rätt förutsättningar samt säkerställt kompetens- och resursallokering.

Många företag har idag någon form av projektstyrningsmodell, dock är dessa alltför ofta av karaktären ”top-down” metodiker och har inte fått på plats de operationella delarna som ger stöd åt de som jobbar operationellt med projektgenomförandet. Man ser också alltför ofta att projektstyrningsmodellen blivit mer ett administrativt verktyg än verktyg och stöd i den operationella verksamheten.

Läs mer...

Project Management Establishment

I större projekt behöver dessa styras med utgångspunkt från uppdragsgivarens uppsatta effekt- och projektmål. För att åstadkomma detta, så upprättas vanligtvis en styrgrupp. Styrgruppens uppgift kan variera, men det som är gemensamt är att det är styrgruppen som har det yttersta ansvaret för att projektet ges rätt förutsättningar och har den styrning som företaget har bestämt ska tillämpas vid projektgenomförande.

BEKEN erbjuder tjänsten att i styrgruppsarbetet svara för sådana frågor som handlar om att projektgenomförandet sker på ett förtroendegivande, kompetent och professionellt sätt.

BEKEN erbjuder tjänsten att stödjer programansvarige/projektledningen i arbetet med att upprätta projektstyrningsinfrastrukturen och etablera och anpassa rutiner, checklistor, uppföljning för sitt ändamål och sedermera medverka med att utbilda projektdeltagarna inför varje nu fas under projektets genomförande. I denna roll kan även BEKEN’s resurspersoner vara bollplank till projektledningen.

Project Investigation Board

I samband med att ett projekt har gått fel under dess genomförande, efterfrågas ofta en analys för att förstå varför och dra lärdom. I visa fall kan det även handla om ansvarsfrågor.

BEKEN erbjuder tjänsten att likt en ”haverikommission” göra traditionella utredningar för att få svar på frågorna; vad, varför, hur och vad kan vi lära.